Published on 11-09-2019

And then we realised it was already Wednesday!

What everyone is wondering is: How is Pablo??

Well, we can say he has been in better shape... but.. we have cleaned him, washed him, brushed him up and dropped him off at Artvo for a well-deserved check-up. Here he will be completely refurbished and brought back to his good, old self with maybe some improvements on the way!

logo CE

Here is a short list of everything that needs replacing, thourough cleaning or refurbishing (please take note that this list is certainly not definative nor is is complete. It is written from memory by a non-specialist Renault driver who currently has basic repair skills for extreme environments and climates):

Left front door and window
Right front door and window
Odometer
Left front wheel and brake
Right front wheel and bearing
Shift box
Drive shaft left
Drive shaft right
Carburetor
Left back suspension
Cooling system
Ventilator
Transmission muffler
Line shaft
Lower control arm left
Lower control arm right
Sway bar
Thermostat
And God knows what else.. and Artvo ..

So as you can imagine, Pablo was in dire need of help. Currently he is getting all the help he needs and had been completely taken apart and looks like this:

And it seems that although he looks in a very bad state, it is not that bad. Everything is fixable and he will be back on the road within a week. Apparently.. Let's wait and see in a next blog.. Next week we will be diving back to our adventures! Don't forget to check the website.

logo CE

♿️ ⚽️ Dutch text ------- Nederlandse tekst

En toen beseften we dat het al woensdag was!

Wat iedereen zich afvraagt ​​is: Hoe gaat het met Pablo ??

Nou, we kunnen zeggen dat hij er wel eens beter aan toe is geweest... maar .. we hebben hem inmiddels schoongemaakt, gewassen, gepoetst en afgezet bij Artvo voor een welverdiende beurt. Hier wordt hij volledig opgeknapt en teruggebracht naar zijn goede, oude zelf met misschien enkele verbeteringen!

Hier is een korte lijst van alles wat moet worden vervangen, grondig gereinigd of opgeknapt (houd er rekening mee dat deze lijst zeker niet definitief is noch volledig is. Het is uit het geheugen geschreven door een niet- gespecialiseerde Renault-chauffeur die momenteel over basale reparatievaardigheden beschikt voor extreme omgevingen en klimaten):

Linker voordeur en raam
Rechter voordeur en raam
Kilometerteller
Linker voorwiel en rem
Rechter voorwiel en lager
Versnellingsbak
Aandrijfas links
Aandrijfas rechts
Carburateur
Vering linksachter
Koelsysteem
Ventilator
Transmissie-uitlaatdemper
Lijnas
Lagere bedieningsarm links
Lagere bedieningsarm rechts
Steun-balk
Thermostaat
En God weet wat nog meer .. en Artvo ..

Dus je kunt je voorstellen dat Pablo dringend hulp nodig had. Momenteel krijgt hij alle hulp die hij nodig heeft en was volledig uit elkaar gehaald en ziet er zo als op de foto boven uit.

En het lijkt erop dat, hoewel hij er in een zeer slechte staat uitziet, het niet zo slecht is. Alles is te repareren en hij zal binnen een week weer rijklaar zijn. Kennelijk.. We zullen het melden in een volgende blog .. Blijf lezen want volgende week duiken we terug in de tijd naar het begin van ons avontuur en de eerste dagen van de rally...!

logo CE